Erfaringsnotat miljømudring i Kamfjordkilen, Sandefjord

Prosjektet er ett av SFTs 6 pilotprosjekter for sedimentopprydning. De øvre 50 cm av sedimentet i et areal på ca 87 000 m2 er mudret ved bruk av to ulike metoder, og massene er deponert i et grunntvannsdeponi. Kontrolltiltak har fokusert på måling av partikkeltransport ut av tiltaksområdet og etterkarakterisering av miljøgiftene i øvre 2 cm. Det er vist at det er praktisk mulig å mudre bløte sedimenter på en kontrollert måte, men bare ett av tre mudringsfartøyer brukt ble ansett som egnet. Gruntvannsdeponiet har fungert etter intensjonen og utlekkingen av PCB fra området der deponiet er lagt er redusert med over 98 %. Tiltaksmålet om miljøkvalitet av SFT klasse III eller bedre ble ikke oppnådd i mer enn ca 3 % av arealet. Den nye bunnen var preget av et lett mobiliserbart, sterkt forurenset sedimentlag som også var til stede ca 1 år etter mudringen. Hovedkilder synes å være resuspensjon inne i Kilen og ferge-generert transport av partikler til Kilen fra havna utenfor. Tilførsel fra land, overløp og bekkefar bidrar lite. Prosjektet har holdt kostnadsrammer og framdriftsplan.


Type:
Annet
Nummer:
TA-2133
Språk:
NB

Publisert:
09.06.2005 00:00:00
Forfatter:
Torgeir Bakke
Opphav:
NIVA
Omfang:
12 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema