Primærrensing

Rapporten omhandler primærrensing av kommunalt avløpsvann. Den gir anvisninger til kommuner, anleggseiere og utstyrsleverandører om hvordan slike anlegg bør planlegges, utformes og drives for å klare de krav til primærrensing som forurensningsmyndighetene har fastlagt. Rapporten viser også hvordan forundersøkelser kan gjennomføres på avløpsvann for å finne ut om det er sannsynlig at man vil klare primærrensekravet med de ulike rensemetodene som er anvist. I tillegg er det redegjort for resultater og erfaringer fra en rekke anlegg i Norge drevet som primærrenseanlegg og disse erfaringene er brukt for å komme fram til de råd og anvisninger om primærrensing som blir gitt i rapporten.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2088
Språk:
NB

Publisert:
08.07.2005 09:46:15
Forfatter:
Ødegaard, Hallvard
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
133s.
ISBN:
82-7655-253-6
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema