Kartlegging av skipsverft : steder hvor det kan ha oppstått forurensningsproblemer knyttet til bygging, vedlikehold og reparasjon av skip og offshoreinstallasjoner

Rapporten gir oversikt over steder hvor grunnen og/eller sjøbunnen kan være forurenset som følge av tidligere eller eksisterende virksomhet, knyttet til vedlikehold eller produksjon av skip og offshoreinstallasjoner. Stedene som anbefales fulgt opp med nærmere undersøkelser er gitt prioritet en eller to, avhengig av hvor stor sannsynligheten for å finne forurensning av betydning synes å være. Oversikten er utarbeidet på bakgrunn av indikasjoner. Hvorvidt det foreligger et forurensningsproblem av betydning, vil en først få svar på når nærmere undersøkelser er gjennomført. At en virksomhet ikke står oppført på prioriteringslistene, betyr ikke at det er slått fast at området ikke kan være forurenset. Prioriteringen av virksomheter for videre oppfølging er likevel et uttrykk for hva som bør følges opp først ut fra den informasjon som har vært tilgjengelig.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-2044
Språk:
NB

Publisert:
09.02.2005 08:40:52
Forfatter:
Danielsberg, Anne, Williksen, Torkil, Jørgensen, Nina Mari
Opphav:
Norconsult A/S
Omfang:
37S.
ISBN:
82-7655-233-1
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema