Forurensningssituasjonen i småbåthavner. Status, økologisk risiko, spredningsvurdering og tiltaksbehov

Det Norske Veritas (DNV) har på oppdrag fra SFT sammenstilt resultatene fra gjennomførte undersøkelser i småbåthavner i Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Aust Agder. Forurensningssituasjonene er beskrevet og sett i sammenheng med havnekarakteristikker. Økologisk risiko, spredning av miljøgifter og tiltaksbehov er også diskutert.


Type:
Rapport
Nummer:
TA-2071
Språk:
NB

Publisert:
28.11.2004 00:00:00
Forfatter:
Thomas Møskeland og Sam Arne Nøland
Opphav:
SFT
Omfang:
49 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema