Klassifisering av miljøkvalitet i fjorder og kystfarvann

Veiledningen inneholder utførlige retningslinjer for hvordanklassifiseringssystemet skal benyttes. Hovedhensikten med klassifiseringssystemet er å gi ulike faggrupper et felles verktøy for vurdering av miljøtilstand og utvikling i ulike typer vannforekomster. 

Merk: Klassifiseringssystemet for miljøgifter i vann, sedimenter og biota er erstattet av M-608.


Type:
Veileder
Nummer:
TA-1467
Språk:
NB

Volum:
97:03
Publisert:
17.02.2004 09:36:00
Forfatter:
Molvær, Jarle
Opphav:
Norsk institutt for vannforskning
Omfang:
36 s.
ISBN:
82-7655-367-2
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema