Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann

Veiledningen inneholder mer utførlige retningslinjer for bruk, dessuten kriterier for miljøgifter i sedimenter og kvikksølv i fisk. Klassegrensene er justert på grunlag av nyere data.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-1468
Språk:
NB

Volum:
97:04
Publisert:
17.02.2004 09:51:00
Opphav:
Norsk institutt for vannforskning
Omfang:
31 s.
ISBN:
82-7655-368-0
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema