Prosedyre for sanering av internt ledningsnett i tannklinikker

Sanering av ledningsnettet i tannklinikker krever nøye planlegging og må utføres av personell med kunnskap om saneringsarbeid og avfallsbehandling. Prosedyren beskriver hvordan du gjennomfører sanering (spyling) av ledningsnettet med hensikt å fjerne akkumulert amalgam for å hindre at dette føres til kommunalt avløpsnett.

Type:
Faktaark
Nummer:
TA-2038
Språk:
NB

Publisert:
26.08.2004 08:51:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
3s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .html

Tema