Kvikksølv i ferskvannsfisk fra Sør-Norge i 1998-2002, nivåer og tidsmessig utvikling

Rapporten sammenstiller data på kvikksølvkonsentrasjonene i ørret, abbor og gjedde fra 51 innsjøer i Sør-Norge, innfanget i perioden 1998-2002. Typiske nivåer hos ørret av standardisert lengde (25 cm, 160 g) var 0,07-0,14 mg Hg/kg. Hos abbor (21 cm, 100 g) var typiske konsentrasjoner i intervallet 0,17-0,48 mg/kg. Hos gjedde (53 cm, 1 kg) var de 0,41-0,81 mg/kg. Konsentrasjonene viste en tydelige tendens til å øke med fiskens lengde.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-2000
Språk:
NB

Volum:
893/03
Publisert:
16.04.2004 00:00:00
Forfatter:
Rognerud, Sigurd, Fjeld, Eirik
Opphav:
Norsk institutt for vannforskning
Omfang:
57 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Relaterte lenker