Operatørenes arbeid for å nå målet om nullutslipp til sjø

SFT har vurdert nullutslippsrapporteringen oljeselskapene har gitt for 2003. Utslippene av miljøfarlige stoff offshore er relativt lave, vel 1 prosent av de nasjonale. Innen utgangen av 2005 skal petroleumsindustrien ha sett iverk en rekke tiltak for å få til ytterligere reduksjon av utslippene av olje og miljøfarlige kjemiske stoff på norsk sokkel. Dersom selskapene følger sine planer, vil utslippene av prioriterte miljøfarlige stoff i de fleste tilfelle bli redusert med 80 prosent eller mer. Mengde produsert vann vil øke med om lag 30 prosent fra 2002 til 2006. Dersom planlagte rensetiltak blir gjennomførte, vil utslippene av miljøgiftene PAH og alkylfenoler likevel bli redusert med 42 prosent fra 2000 til 2006.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1996
Språk:
NB

Publisert:
26.01.2004 14:44:38
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema