Opprydding av forurenset sediment i Tromsø havn: Kartlegging av kilder til forurensning i Tromsø indre havneområde og Tromsøysund

Det er konstatert en betydelig forurensning med miljøgifter i havneområdet i Tromsø. For å avdekke kildene er det foretatt en gjennomgang av eksisterende kunnskap om 12 ulike typer potensielle tilførselskilder. Kartleggingen har pekt ut kloakkutslipp, skipsverft, sigevann, overvann og skipstrafikk som de mest betydningsfulle kilder til miljøgiftbelastning

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1987
Språk:
NB

Publisert:
17.12.2003 15:15:00
Forfatter:
Evenset, Anita, Berg, Ingrid Ann, Larsen, Lars-Henrik
Opphav:
Akvaplan NIVA as
Omfang:
72 s.
ISBN:
82-449-0056-3
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema