Nullutslipp til sjø fra petroleumsvirksomheten

Innen 2005 skal utslipp av olje og miljøfarlige kjemiske stoffer fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel reduseres. SFT, Oljedirektoratet (OD) og Oljeindustriens Landsforening (OLF) er enige om mål og framdrift i nullutslippsarbeidet. En rådgivende samarbeidsgruppe med representanter fra SFT, OD og OLF, den såkalte nullutslippsgruppa, har arbeidet med konkretiseringen av nullutslippsmålet for 2005. Faktaarket gir en kort innføring i gruppas konklusjoner og planer, som er i tråd med presiseringene som regjeringen nylig har gjort av nullutslippsmålet. Målet om nullutslipp gjelder umiddelbart for nye utbygginger, og skal nås innen utgangen av 2005 for eksisterende felt.

Type:
Faktaark
Nummer:
TA-1959
Språk:
NB

Publisert:
29.04.2003 12:29:21
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .html

Tema