Resipientundersøkelser i fjorder og kystfarvann : EUs avløpsdirektiv

Veilederen beskriver planlegging og gjennomføring av fem typer resipientundersøkelser knyttet til EUs avløpsdirektiv. Hovedmålgruppe er kommunen (anleggseieren) i deres dialog med konsulent. Veilederen skal bidra til at resipientundersøkelser holder nødvendig omfang og kvalitet, slik at eventuelle unntak fra rensekravene i EUs avløpsdirektiv kan vurderes av fylkesmannen. Fylkesmannen er også en viktig målgruppe, grunnet sin myndighetsutøvelse i medhold av kommende avløpsforskrift. Inntil en slik forskrift er vedtatt, skal veilederen legges til grunn for krav i utslippstillatelser og pålegg gitt av fylkesmannen. Veilederen er skrevet av NIVA i samarbeid med Akvaplan-niva og SFT.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-1890
Språk:
NB

Publisert:
02.12.2002 09:40:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema