Tildekking av forurensede sjøsedimenter

Forurenset sjøbunn i havner er et av Norges største gjenværende lokale og nasjonale miljøproblem. SFT tildelte Oslo havnevesen i 2001 midler til en utredning om tildekking av forurenset sjøbunn. Rapporten oppsummerer erfaringene fra tildekkingsprosjekter både i Norge og utlandet, og de tekniske vurderingene som er gjort i prosjektene. For Oslo havn har både tekniske og økonomiske aspektene av problemstillingen blitt utredet. Arbeidet er utført av Norges Geotekniske Institutt (NGI), i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NCC Anlegg AS.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1865
Språk:
NB

Publisert:
18.06.2002 12:25:53
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
67 s.
ISBN:
82-7655-448-2
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema