Oppvirvling og spredning av forurenset sediment på grunn av skipstrafikk

Sammendrag: Forurenset sjøbunn i havner er et av Norges største gjenværende lokale og nasjonale miljøproblem. Fylkesmannen i Vest-Agder fikk i 2001 midler fra SFT til et prosjekt om oppvirvling av forurensede sedimenter på grunn av skipstrafikk. Rapporten beskriver resultatet av et litteraturstudium på erosjon og oppvirvling av sedimenter på grunn av skipstrafikk. Det ble også utført feltarbeid i Kristiansand havn høsten 2001 for å måle slik oppvirvling og spredning. Rapporten beskriver hvilken betydning oppvirvling av forurensede havnesedimenter har for miljøgiftsituasjonen i Kristiansands­fjorden, men den gir også bedre grunnlag for å vurdere problemet i andre havner. Prosjektet fyller en del av kunnskapshullet om problemet med oppvirvling av forurensede sedimenter på grunn av skipstrafikk. Rapporten kartlegger dessuten hvilke områder som er mest utsatt for oppvirvling av sedimenter, og kvantifiserer graden av oppvirvling og spredning av partikler. Arbeidet er utført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1869
Språk:
NB

Publisert:
18.06.2002 12:40:45
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema