Overvåking av miljøgifter i marine sedimenter og organismer 1981-92 : Joint Monitoring Programme (JAMP)

Programmet JMP gjelder tilstand og utvikling i konsentrasjonene av kadmium, bly, kvikksølv, kobber, sink, PCB, DDT og HCB i sedimenter, fiskelever og blåskjell. Den norske delen av programmet har omfattet Oslofjorden, Sørfjorden/Hardangerfjorden og Orkdalsfjorden i tillegg til noen referanselokaliteter

Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-1172
Språk:
NB

Volum:
593/95
Publisert:
22.05.2000 10:42:38
Forfatter:
Green, Norman W.
Omfang:
195 s.
ISBN:
82-577-2676-1
Sted:
Oslo

Tema

Kategori