National Comments to the Norwegian Data for 1995:Joint Assessment and Monitoring Programme (JAMP) :

Rapporten er en del av Norges bidrag til SIME 1997-møtet arrangert av OSPARCOM. JAMP 1995 inkluderte overvåking av miljøgifter i blåskjell og fisk ved henholdsvis 29 og 13 stasjoner.

Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-1405
Språk:
EN

Volum:
685/97
Publisert:
22.05.2000 10:44:44
Forfatter:
Green, Norman W.
Omfang:
124 s.
ISBN:
82-577-3152-8
Sted:
Oslo

Tema

Kategori