Imposex og nivåer av organotinn hos populasjoner av purpursnegl (Nucella lapillus) i Norge

Rapporten oppsummerer konsentrajoner av TBT i sedimenter, blåskjell og purpursnegler, og forekomster av imposex hos purpursnegler langs kysten. Det ble påvist sammenheng mellom konsentrasjoner av TBT i sneglene og graden av biologiske effekter, og imposex ble påvist i samtlige 41 populasjoner (unntatt 4 referanselokaliteter i Finnmark)

Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
TA-1444
Språk:
NB

Volum:
694/97
Publisert:
22.05.2000 10:54:01
Forfatter:
Walday, Mats, Berge, John Arthur, Følsvik, Norunn
Omfang:
28 s.
ISBN:
82-577-3227-3
Sted:
Oslo

Tema

Kategori