Støy fra vindmøller

I dette faktaarket formidler SFT og NVE informasjon om støy fra vindmøller. Faktaarket gir også veiledning til potensielle utbyggere om utredningskrav og om myndighetenes behandling av slik støy.

Type:
Faktaark
Nummer:
TA-1738
Språk:
NB

Publisert:
21.11.2000 16:37:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
4 s.
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema