Mulige tiltak for å redusere støy : framskrivninger til 2010 og oppsummering på tvers av kilder

Mulighetene for å redusere støyplager er beskrevet for ulike kilder. Det vil være mulig å nå 15 prosent reduksjon av støyplager ved tiltak hvor den samfunnsøkonomiske nytten er vesentlig større enn kostnadene. For å oppnå ca 25 prosent reduksjon kreves vesentlig sterkere nasjonal virkemiddelbruk som likevel utløser tiltak med gjennomgående god kostnadseffektivitet.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1714
Språk:
NB

Publisert:
12.04.2000 14:35:48
Forfatter:
Palmstrøm, Arne, Austrheim, Inge, Kielland, Jan Boe
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
104 s.
ISBN:
82-7655-202-1
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema