Risikobasert dimensjonering av statlig beredskap mot akutt forurensning : Fase I: Miljørettet risiko og beredskapsanalyse

Rapporten analyserer om statens oljevernutstyr er tilstrekkelig og om lokaliseringen langs kysten er hensiktsmessig for å ivareta den statlige oljevernberedskapen. Den beskriver fase 1 i arbeidet med å klarlegge hvilket beredskapsnivå staten bør etablere for å ivarta miljørisikoen forbundet med oljesøl fra skipstrafikken i norsk farvann. Rapporten er et resultat av et bredt tverrfaglig samarbeid mellom eksperter med kunnskap om de forskjellige aspekter akutt forurensning langs kysten representerer. Fase 2 i prosjektet vil vurdere behovet for å gjøre konkrete endringer i lokaliseringen av statens utstyr og i mengden av statlig beredskapsutsyr. Resultatene finnes i en egen rapport.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1755
Språk:
NB

Publisert:
24.01.2001 09:18:52
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
118 s.
ISBN:
82-7655-404-0

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema