Miljøgifter i norske fjorder : Ambisjonsnivåer og strategi for arbeidet med forurenset sjøbunn

Forurensede fjordområder er et av våre største gjenværende lokale miljøproblem. I rapporten "Miljøgifter i norske fjorder" har SFT foretatt en grundig drøfting av viktige utfordringer og prioriterte satsingsområder i det videre arbeidet med å rydde opp i de forurensede fjordene.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1774
Språk:
NB

Publisert:
22.12.2000 09:16:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema