Utslipp på norsk kontinentalsokkel 1998 : olje, kjemikalier og utslipp til luft

Rapporten gir en oversikt over utslippene til sjø av olje og kjemikalier og utslipp til luft fra offshore installasjoner på den norske kontinentalsokkelen i 1998. Tallene er basert på opplysninger i oljeselskapenes egenrapportering til SFT og Oljedirektoratet i 1998.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1684
Språk:
NB

Volum:
99:19
Publisert:
27.12.1999 14:39:13
Forfatter:
Fuglestad, Jon L.
Omfang:
39 s.
ISBN:
82-7655-186-6
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema