Sanering av akutt forurensning på strand : del 1:teoretiske grunnlag for anbefalte praktiske tiltak og organisering

Veiledning for sanering av akutt forurensning på strand gir teknisk bakgrunnsinformasjon, erfaringer fra tidligere forurensningssituasjoner og gir faglige vurderinger av andre relevante aspekter relatert til oljeforurensning av strand.


Type:
Veileder
Nummer:
TA-1658
Språk:
NB

Volum:
99:06
Publisert:
12.01.2000 00:00:00
Forfatter:
Carroll, Michael, Evenset, Anita, Køgeler, Jos
Opphav:
Akvaplan NIVA as
Omfang:
90 s.
ISBN:
82-7655-174-2
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema