Kilder til tungmetaller i kommunalt avløp : intensiv kartlegging av småindustri og annen næringsvirksomhet

Det er gjennomført en undersøkelse av nivået av tungmetallene kvikksølv, nikkel, kobber, sink, kadmium, bly og krom til kommunalt nett fra ulike virksomhetstyper. For å vurdere effektiviteten av oljeutskiller/sandfang ble det tatt prøver før og etter installasjonen.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1649
Språk:
NB

Volum:
99:11
Publisert:
27.12.1999 13:30:19
Forfatter:
Nesgård, Bjørg Synnøve, Røstad, Astrid
Opphav:
Det norske Veritas
Omfang:
33 s. + vedl.
ISBN:
82-7655-171-8
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema