Bruk av utlekkingstester for klassifisering av avfall og forurenset masse : krav til dokumentasjon og testing

Hensikten med veiledningen er å sikre at miljøvernmyndighetene i størst mulig grad har enhetlige krav til dokumentasjon ved bruk av utlekkingstester. Veiledningen inneholder en beskrivelse av en systematisk metodikk for å fremskaffe nødvendig dokumentasjon ved bruk av utlekkingstester, og en kort beskrivelse av relevante analyser og tester.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-1644
Språk:
NB

Volum:
99:03
Publisert:
11.01.2000 08:36:00
Forfatter:
Karstensen, Kåre Helge, Nåmdal, Signe
Opphav:
SINTEF
Omfang:
20 s.
ISBN:
82-7655-166-1
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema