Veiledning til forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy

Forskrift om lokal luftkvalitet avløste i 2002 forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy fra 1997. Støykravene videreføres uten endringer i egen forskrift om grenseverdier for støy

Denne veilederen er foreldet vedrørende luftkvalitet, men fortsatt aktuell vedrørende støy. Se også: Veiledning til forskrift om lokal luftkvalitet


Type:
Veileder
Nummer:
TA-1556
Språk:
NB

Volum:
98:03
Publisert:
28.04.1999 14:19:00
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
79 s.
ISBN:
82-7655-121-1
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema