Utslipp av olje og kjemikalier på norsk kontinentalsokkel : rapport for 1997

Rapporten gir en oversikt over utslippene til sjø av olje og kjemikalier fra offshore innstallasjoner på den norske kontinentalsokkelen i 1997. Tallene er basert på opplysninger i oljeselskapenes egenrapportering til SFT og Oljedirektoratet i 1997

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1601
Språk:
NB

Volum:
98:26
Publisert:
28.04.1999 14:19:44
Forfatter:
Løkkevik, Pål, Nordby, Marie, Caspersen, Inger
Omfang:
30 s.
ISBN:
82-7655-145-9
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema