Kilder til organiske miljøgifter i kommunalt avløpsvann - bidrag fra småindustri

Det er gjennomført prøvetaking av avløpsvann ved ialt 41 virksomheter innen ulike bransjekategorier. Avløpsvannet ble analysert for PAH, ftalat og nonylfenoler.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1589
Språk:
NB

Volum:
98:22
Publisert:
30.04.1999 09:23:07
Forfatter:
Nesgård, Bjørg Synnøve, Røstad, Astrid, Lima-Charles, Michael
Opphav:
Det norske Veritas
Omfang:
57 s.
ISBN:
82-7655-140-8
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema