Kartlegging av deponier, forurenset grunn og etterlatenskaper på Svalbard : vedlegg - registrerte lokaliteter

Det er gjennomført en kartlegging av alle kjente forekomster med avfallsfyllinger, grunnforurensning og etterlatt avfall på Svalbard. Det er totalt registrert 110 lokaliteter som er rangert etter behov for undersøkelser eller tiltak. Vedlegget inneholder utskrift av sentrale opplysninger om alle lokaliteter.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1523
Språk:
NB

Volum:
98:04B
Publisert:
23.04.1999 14:29:17
Forfatter:
Danielsberg, Anne
Opphav:
Berdal Strømme AS
Omfang:
123 s.
ISBN:
82-7655-100-9
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema