Miljømål for vannforekomstene - Retningslinje og anbefalte miljøkvalitetsnormer

DN og SFT har utarbeidet veiledende retningslinjer med tilhørende kvalitetsnormer. Retningslinjene gir en kort beskrivelse av hensikten med miljømål for vannforekomstene og anbefalt framgangsmåte. Miljøkvalitetsnormene omfatter vannkvalitetsnormer, som er basert på SFTs klassifiseringssystem og normer for naturkvalitet, tilgjengelighet og tilrettelegging.

Type:
Veileder
Nummer:
TA-1500
Språk:
NB

Volum:
97:02
Publisert:
29.04.1999 10:47:00
Forfatter:
Størset, Lars, Hauan, Erik
Omfang:
19 s.
ISBN:
82-7655-089-4
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema