Utslipp av olje og kjemikalier på norsk kontinentalsokkel i 1995

Rapporten gir oversikt over utslippene til sjø av olje og kjemikalier fra offshoreinstallasjoner på den norske kontinentalsokkelen i 1995. Tallene baserer seg på opplysninger i oljeselskapenes egenrapportering til SFT og Oljedirektoratets årsberetning 1995

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1359
Språk:
NB

Volum:
96:13
Publisert:
28.04.1999 13:35:37
Forfatter:
Løkkevik, Pål, Berg, Kari Westgaard
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
32 s.
ISBN:
82-7655-001-0
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema