Utslipp av olje og kjemikalier på norsk kontinentalsokkel : samlerapport 1989-1992

Rapporten gir en oversikt over utslippene til sjø av olje og kjemikalier fra offshoreinstallasjoner på den norske kontinentalsokkelen fra 1989 til 1992. Tallene baserer seg på oljeselskapenes egenrapportering til SFT og oljedirektoratets årsberetning 1992

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1116
Språk:
NB

Volum:
94:15
Publisert:
23.10.2000 14:41:34
Forfatter:
Nilsen, Hege, Watle, Marie
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
14 s.
ISBN:
82-7655-241-2
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema