Støy i frilufts- og rekreasjonsområder

Rapporten omhandler friluftsliv, ulike typer friluftsområder samt aktuelle støykilder og effekter av støy. Rapporten tar for seg ulike virkemidler for støybegrensning, og den inneholder også en tabell over støybelastningsforhold og aktiviteter som kan virke sjenerende i ulike frilufts- og rekreasjonsområder.

Type:
Rapport
Nummer:
TA-1146
Språk:
NB

Volum:
94:21
Publisert:
04.11.2002 09:37:31
Opphav:
Statens forurensningstilsyn
Omfang:
33 s.
ISBN:
82-7655-266-8
Sted:
Oslo

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema