Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft

Prosjektet «Sprøytemiddelresistente genmodifiserte plantar og berekraft» vart utført av Bioteknologinemnda i 2012/2013. Målet var å finne fram til relevante parametrar som kunne nyttast til å avgjere om ein plante som er genmodifisert til å tole sprøytemiddel, bidreg til berekraftig utvikling på områda miljø/økologi, økonomi og samfunn.


Type:
Annet
Språk:
NN

Publisert:
28.06.2013 00:00:00
Opphav:
Bioteknologinemnda
Omfang:
69 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema