Mennesket og naturarven: Nedre Timenes naturreservat

Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune ble opprettet 16. desember 2011. I forbindelse med fredningen fikk Endre Wrånes i oppdrag av Statens Naturoppsyn å samle inn og dokumentere lokal tradisjonskunnskap knyttet til bruk av skog og kulturlandskap i verneområdet.


Type:
Rapport
Nummer:
SNO-rapport 2-2012

ISBN:

ISBN 978-82-8284-059-0 (trykt)
ISBN 978-82-8284-060-6 (PDF)


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema