Mennesket og naturarven: Lokal tradisjonskunnskap om kystlyngheiene på Asmaløy Ytre Hvaler nasjonalpark, Hvaler kommune

Kystlyngheiene på Asmaløy, i Hvaler kommune, er et av Norges 23 urvalgte kulturlandskap. Her finnes fortsatt intakte kystlyngheier som har vært i autentisk bruk fram til rundt 1950. Kystlyngheia på Asmaløy skal være et eksempelområde for innsamling og formidling av lokal tradisjonskunnskap om tidligere drift av arealer med kystlynghei i Sørøst-Norge. Kunnskapen skal gi grunnlag for forvaltningen å drive målrettet biologisk skjøtsel. I tillegg skal det være et grunnlag for undervisning og generell naturveiledning til allmennheten. Rapporten gir generelle og spesifikke forslag til hvordan dette kan brukes, slik som for eksempel i en utstilling om kystlynghei og en turguide for Asmaløy.


Type:
Rapport
Nummer:
SNO-rapport 3-2012
Språk:
NB

Publisert:
09.10.2012 00:00:00

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema