Samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl

For å gjøre det mulig å vurdere den samlede belastningen av vindkraftutbygging på fugl, er etablering av standardvilkår til for- og etterundersøkelser et viktig virkemiddel. I rapporten foreslås det generelle vilkår for minimumskrav (metodikk, varighet, omfang og frekvens) som bør gjelde når man skal følge opp utvalgte fuglearter i for- og etterundersøkelser i forbindelse med å registrere en samlet belastning av vindkraftutbygging på fugl.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
NINA-rapport 623
Språk:
NB

Publisert:
23.12.2010 00:00:00
Omfang:
38 sider
ISBN:

ISBN: 978-82-426-2201-3
ISSN: 1504-3312


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori