Miljøeffekter av utsetting av genmodifiserte organismer

Denne utredningen er laget på oppdrag fra Direktoratet for naturforvaltning (DN-kontrakt BTEK1 1990), som ut fra forvaltningens behov for kompetanseoppbygging ønsket gjennomført et forprosjekt om effektene av utsetting av genmodifiserte organismer. Norsk institutt for naturforskning (NINA) ble bedt om å se spesielt på bruk av genmodifiserte planter, virveldyr og virvelløse dyr, mens Institutt for mikrobiologi og plantefysiologi, Universitetet i Bergen, har utført en parallell utredning om mikroorganismer.


Type:
Annet
Nummer:
Oppdragsmelding 072
Språk:
NB

Publisert:
28.06.2013 00:00:00
Forfatter:
NINA og Universitetet i Bergen
Omfang:
79 sider

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema