Supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, inn- og utmark i Troms

Det ble utført en supplerende kartlegging av biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap i Troms i 2008-2009.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
DN-utredning 9-2013
Språk:
NB

Volum:
69 SIDER
Publisert:
03.06.2013 00:00:00
ISBN:
ISBN (Trykt): 978-82-8284-111-5 ISBN (PDF): 978-82-8284-112-2 ISSN (Trykt): 0804-1504 ISSN (PDF): 1891-4616

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori