Kartlegging av egnede marine verneområder i Norge

Utredningen er et resultat av arbeidet til Rådgivende utvalg for marine verneområder, som ble oppnevnt av DN i 1991.

Marin natur og marine miljøproblemer beskrives med særlig henblikk på norske forhold. Et vesentlig grunnlag for utvelgelsen av egnede områder har vært den bio­geo­grafiske analysen som utvalget har gjennomført.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 3-1995
Språk:
NB

Publisert:
31.08.1995 00:00:00
Omfang:
174 sider
ISBN:

ISBN 82-7072-174-3
ISSN 0804-1504


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema