Friluftsliv for funksjonshemmede

Anbefalinger om tiltak for å bedre funksjonshemmedes muligheter til friluftsliv.

Som et ledd i oppfølgingen av St.melding nr. 39 (2000-2002) Friluftsliv "Ein veg til høgare livskvalitet" (friluftslivsmeldingen) har en arbeidsgruppe vurdert funksjonshemmedes ønsker om og muligheter til å drive friluftsliv. I utredningen foreslås tiltak for å bedre mulighetene.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 4-2003
Språk:
NB

Publisert:
31.10.2003 00:00:00
Omfang:
40 sider + vedlegg
ISBN:

ISBN (trykt): 82-7072-560-9
ISSN (trykt): 0804-1504


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori