Forvaltning av fiske i innsjøer med fritt midtparti

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra rettighetshavere, brukere og offentlig forvaltning har vurdert forvaltningen av innsjøer med fritt midtparti.

Gruppen mener det er behov for bedre organisering og økt samarbeid i de fleste innsjøer hvor det er fastslått at det eksisterer et fritt midtparti. Det er viktig at det utarbeides driftsplaner også for disse innsjøene.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 2-2002
Språk:
NB

Publisert:
29.03.2002 00:00:00
Omfang:
30 sider
ISBN:

ISBN 82-7072-445-9
ISSN 0804-1504


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema