Etablering av nye laksestammer på Sørlandet. Erfaringer fra arbeidet i Mandalselva og Tovdalselva etter kalking

I Tovdalselva og Mandalselva døde laksebestandene ut i løpet av 1970-tallet. I 1996/97 ble de to elvene kalket for å oppnå en tilfredsstillende vannkvalitet for laks. Det ble også opprettet et prosjekt for å etablere nye laksebestander i de to elvene.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 7-2010
Språk:
NB

Publisert:
30.12.2010 00:00:00
Omfang:
126 sider
ISBN:

ISBN (Trykt): 978-82-7072-758-2
ISBN (PDF): 978-82-7072-761-2
ISSN (Trykt): 0804-1504
ISSN (PDF): 1891-4616


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker