Bruk av kanamycinresistensgener som markørgener i genmodifiserte planter - sikkerhet for miljø og helse

Utredningen omhandler relevante sikkerhetsmessige problemstillinger knyttet til bruk av kanamycinresistensgener som markørgener i genmodifiserte planter.

 

 


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 3-1996

Publisert:
31.07.1996 00:00:00
Omfang:
78 sider
ISBN:

ISBN 82-7072-237-5
ISSN 0804-1504


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori