Allmennhetens adgang til fiske i vassdrag med anadrome laksefisk

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra rettighetshavere, brukere og den offentlige forvaltning har utarbeidet forslag til kriterier for å vurdere allmennhetens adgang til fiske i anadrome vassdrag, og utarbeidet forslag til retningslinjer for allmennhetens adgang til fiske i vassdrag som kalkes.

Disse retningslinjene skal brukes som vilkår ved tildeling av kalkingsmidler. Et av målene med arbeidet er at retningslinjene for allmennhetens adgang blir brukt i driftsplanprosesser.


Type:
Overvåkingsrapport
Nummer:
DN-utredning 3-1998
Språk:
NB

Publisert:
22.10.1998 00:00:00
Omfang:
34 sider
ISBN:

ISBN 82-7072-297-9
ISSN 0804-1505

 


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori