Strategi for forvaltning av hjortevilt

Denne rapporten presenterer strategi for forvaltning av hjortevilt.

Strategien synliggjør hvilke utfordringer forvaltningen av hjorteviltet vil komme til å møte i årene som kommer, og hvilke overordna grep Direktoratet for naturforvaltning mener er nødvendig for å møte disse.


Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 8-2009
Språk:
NB

Publisert:
27.11.2009 00:00:00
Omfang:
60 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 978-82-7072-835-0
            (pdf): 978-82-7072-836-7
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker