Miljøforvaltningens samarbeid med nasjonalparksentrene

Dette dokumentet angir overordnede føringer for miljøforvaltningens samarbeid med nasjonalparksentrene i Norge.
I retningslinjene gjennomgås vilkår for autorisasjon, tilskuddsforvaltning, rapporteringskrav, rutiner for opplæring, grafisk profil mm. Policy og retningslinjer bygger på tidligere retningslinjer, evaluering av nasjonalparksenterordningen utført i 2004, høring av forslag til policy og retningslinjer, samt øvrige innspill og kommentarer.

Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 1-2005
Språk:
NB

Publisert:
28.02.2005 00:00:00
Omfang:
27 sider
ISBN:
ISBN (trykt): 82-7072-588-9
           (pdf): 82-7072-589-7
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori