Klimaendringer - tilpasninger og tiltak i naturforvaltningen

I denne rapporten presenterer Direktoratet for naturforvaltning mulige tiltak mot og tilpasninger til effekter av klimaendringer innen naturforvaltningen.

Ulike typer av tilpasninger eller tiltak er diskutert og vurdert som mulig innenfor resultatområdene Bærekraftig bruk og vern av biologisk mangfold og Friluftsliv. Dette omfatter planarbeid, forvaltningsvedtak, fysiske tiltak, endring i lover og regler, informasjon og rådgiving, sektorsamarbeid, overvåking og FoU.

Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 2-2007
Språk:
NB

Publisert:
31.01.2007 00:00:00
Omfang:
49 sider
ISBN:
ISBN (trykt): 978-82-7072-699-8
            (pdf): 978-82-7072-700-1
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori