Innlandsfiskeforvaltning 2010-2015

Innlandsfiskeressursene er til stor nytte og glede for befolkningen i form av rekreasjon, opplæring, naturopplevelse og lokal verdiskaping. Denne rapporten gir oversikt over innlandsfiskeforvaltningen og danner grunnlag for konkretisering og prioritering av tiltak for å fremme forvaltningens målsettinger.


Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 6-2010
Språk:
NB

Publisert:
01.11.2011 00:00:00
ISBN:
ISBN (trykt): 978-82-7072-632-5
            (pdf): 978-82-7072-646-2
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori