Handlingsplan for horndykker

Denne handlingsplanen presenterer mål og tiltak for forvaltning av horndykker Podiceps auritus i Norge.
Hovedmålet med planen er å øke hekkebestanden av horndykker gjennom videre kartlegging og overvåkning, informasjon og tiltak mot negative faktorer på hekkeplassene. Fylkesmannen i Troms vil ha ansvar for gjennomføringen av denne handlingsplanen.

Type:
Rapport
Nummer:
DN-rapport 7-2009
Språk:
NB

Publisert:
30.10.2009 00:00:00
Omfang:
32 sider
ISBN:

ISBN (trykt): 978-82-7072-831-4 
            (pdf): 978-82-7072-832-2
ISSN (trykt): 0801-6119
            (pdf): 1890-761X


Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema

Kategori

Relaterte lenker